Open grenzen? Ja natuurlijk.

Volgens de meest recente peiling van VTM haalt het Vlaams Belang opnieuw meer dan 10 procent (terwijl de partij met "open" in haar naam wegzakt - go figure). De vluchtelingencrisis is daar natuurlijk de directe aanleiding toe. De Vlaming (maar zeker niet de Vlaming alleen) is geen fan van open grenzen, zoveel is duidelijk. Zelfs moraalfilosoof Etienne Vermeersch stelde onlangs nog heel scherp dat we de vluchtelingen absoluut niet nodig hebben, en hij verwees daarbij onder andere naar de hoge werkloosheid in Brussel. Daarmee bezondigde onze nationale topdenker zich aan de bij economen bekende "lump of labour fallacy", de foutieve idee dat het totaal aantal arbeidsplaatsen vast ligt, en dat dus elke migrant per definitie de werkloosheid doet toenemen.

Nu goed, zelfs onder libertariërs is de idee van open grenzen zeer gecontesteerd (volg maar eens de discussies op rechts-libertarische facebookpagina's zoals deze), en het is natuurlijk waar dat het opvangen op relatief korte termijn van tienduizenden vluchtelingen de maatschappelijke en culturele verhoudingen enorm onder druk (kunnen) zetten. Dat argument gaat evenwel niet op voor de Verenigde Staten. De arbeidsmarkt aldaar is flexibel genoeg om de stroom Mexicanen op te vangen, de culturele verschillen tussen Amerikanen en Mexicanen zijn niet zo groot, en de idee dat je vooral criminaliteit importeert - zoals verschillende keren werd geïmpliceerd door de (op dit issue) ronduit ranzige Donald Trump - is gewoonweg onjuist. Desalniettemin is die Trump momenteel Republikeins frontrunner voor president van het land dat doorheen de geschiedenis het meest van open grenzen en vrije migratie heeft geprofiteerd. En wie denkt dat hij bij de Democraten beter af is, is er ook aan voor de moeite. Hillary Clinton doet er het zwijgen toe, en die andere kandidaat, socialist Bernie Sanders heeft al laten verstaan dat heel die open grenzen manie gewoon een samenzwering is van de Koch Brothers

Heel deze inleiding om aan te geven hoe moeilijk vrije migratie bij vele mensen ligt. Aan de basis van deze aversie liggen evenwel een aantal misvattingen die dan door partijen als het Vlaams Belang en mensen als Sanders en Trump om politieke redenen misbruikt worden. En dus, zonder dralen, Time to set the record straight! Het artikel in Time van Bryan Caplan is inderdaad een uitstekend pleidooi voor open grenzen. Het is echter gebaseerd op puur utilitaire argumenten, terwijl er ook een principieel argument bestaat voor vrije migratie.

Het principieel argument is dat migratie een mensenrecht is. Simpel. Iedereen heeft de vrijheid om te leven en werken waar hij of zij wil. Dit is een invididueel recht dat niet ingeperkt wordt door in het verleden kunstmatig getrokken landsgrenzen. Als er geen werk is in de Antwerpse Kempen en ik dreig daardoor in de armoede terecht te komen, dan mag ik vrij elders werk gaan zoeken en desnoods immigreren naar Limburg of West-Vlaanderen. Niemand heeft problemen met interne arbeidsmobiliteit. Het wordt zelfs aangemoedigd. Zo lang je maar geen landsgrenzen overschrijdt.

Trump stelt dat je zonder grenzen geen natie hebt, maar dit is klinkklare onzin. De maatschappelijke en culturele verschillen zijn binnen bepaalde landsgrenzen soms groter dan over de landsgrenzen heen. Een "natie" wordt niet gedefinieerd door arbitrair vastgelegde constructies.

Een andere grote misvatting is dat deze migratievrijheid ons op de één of andere manier verplicht om die migranten (of vluchtelingen) op te vangen en ervoor te zorgen. Dat is niet zo. Het recht om te wonen of te werken waar je wil, impliceert niet dat wij de plicht hebben om ervoor te zorgen dat de immigrant een woning of werk heeft of krijgt. Vrije migratie impliceert niet dat de migrant een claim heeft op onze middelen. Evenmin heeft hij recht op een gelijke behandeling door private personen. Werkgevers bijvoorbeeld mogen bij het aanwerven van werknemers perfect voorrang geven aan autochtonen: eigendomsrechten hebben voorrang op het "recht op gelijke behandeling", een recht dat overigens strikt genomen niet bestaat, behalve dan in de verbeelding van politiek correcte politici en intellectuelen.

Maar hebben ze dan geen recht op gelijke behandeling door de staat? Dat hangt er van af. Bryan Caplan:

The U.S. could impose surtaxes on immigrants’ earnings, then use the proceeds to cut taxes for low-skilled natives. It could require English fluency as a condition of entry. It could limit full citizenship—and the vote—to immigrants with a masterful understanding of American government.

Is dat niet onrechtvaardig? Misschien. Maar in elk geval minder onrechtvaardig dan de grenzen dicht houden, en de migrant veroordelen tot een blijven miserabel bestaan in zijn thuisland. Zoals men in het Engels zegt: don't make the perfect the enemy of the good.

Want goed is vrije migratie hoe dan ook. Laat daar geen misverstand over zijn. Nog eens Bryan Caplan:

Critics of immigration argue it has negative effects on wages, budgets, culture, crime, politics, and other areas. Yet serious researchers usually conclude that anti-immigration pundits and politicians are making mountains out of molehills. In any case, the economic gains of open borders are so vast that they dwarf critics’ most outlandish complaints. We are talking about trillions of dollars of extra wealth creation, year after year.

En:

According to economists’ standard estimates, letting anyone take a job anywhere would roughly double global production – a bigger gain than any other economic reform known to man. This isn’t trickle-down economics; it’s Niagara Falls economics.

Sterker nog, deze economische groei zal vooral ten goede komen aan de migrant zelf en dus aan de armen in de wereld, waardoor vrij migratie ook nog eens tot gevolg zal hebben dat de ongelijkheid in de wereld daalt. Het is net deze vrije migratie die de globalisering van de 19de eeuw veel evenwichtiger maakte dan de globalisering van de de 20ste eeuw (die gedomineerd wordt door technologie en vrije kapitaalstromen).

Al bij al is de "case" voor open grenzen eenvoudig en indrukwekkend. Nu nog voldoende mensen vinden die de "case" willen maken. Hallo professor Vermeersch?