Uber boven alles?

De oorlog tegen Uber gaat onverbiddelijk door. Nu moet ze weer van de rechter haar dienst uberpop stopzetten wegens "concurrentievervalsing". Eerst dit: concurrentievervalsing is een juridisch begrip, zonder enige economische grondslag. Het begrip "concurrentievervalsing" wordt alleen gebruik om concurrenten langs juridische weg uit te schakelen, en het bestaande monopolie te handhaven. Maar economisch is het complete nonsens. Die monopolist, de Taxisector, is dan ook blij met de uitspraak van de rechter:

"Uber kan enkel goedkope prijzen hanteren omdat het zich niet houdt aan de verplichtingen op het vlak van werkomstandigheden, sociale bijdrages, verzekeringen, keuringen en belastingen", zegt de sector in een reactie.

"De regulering op de taxi's werd door de overheid in de eerste plaats ingevoerd om de klant te beschermen (prijszekerheid, veiligheid, verzekering). De taxisector is zelf vragende partij om die regelgeving te moderniseren, maar ze moet wel voor iedereen gelden, anders organiseer je oneerlijke concurrentie."

Laat me wat zeggen: de Taxisector heeft een punt. We hebben schitterende regelgeving bedoeld om de klant te beschermen. Bijzonder merkwaardig dat in de concurrentiestrijd met Uber, de Taxisector deze geweldige regelgeving niet in haar voordeel uitspeelt.  Zo zouden ze de consument erop wijzen dat ze weliswaar meer betalen, maar dat ze er wel iets voor in de plaats krijgen. Ze krijgen kwaliteit. Ze betalen krijgen veiligheid. Ze krijgen (prijs)zekerheid.  Ze krijgen meer comfort. Ze krijgen (doorgaans) efficiënte en snelle verplaatsing. Etc..  

Uber kan of wil dat allemaal niet aanbieden. Uber wil immers lage prijzen. Uber boort daardoor in feite in de eerste plaats een nieuw marktsegement aan. Het richt zich op een ander soort klanten. Zelfs klanten die er nooit aan zouden denken om een Taxi te nemen, wegens te duur. Wat Uber m.a.w. vooral doet is het vergroten van de markt. O ja, ze zullen wel klanten afluizen van de Taxi's, daar niet van. Maar dat is niet omwille van "oneerlijke" concurrentie vanwege Uber. Het is omdat de Taxi's er niet in slagen hun eigen marktsegment - dat van klanten die meer willen betalen voor meer comfort, veiligheid en zekerheid - ervan te overtuigen van hun superieure diensten.

En waarom slagen ze daar niet in? Niet omdat de wetgeving niet voor iedereen geldt, maar omdat ze zich altijd gewenteld hebben in hun comfortabele monopoliepositie, en dus niet weten hoe ze moeten concurreren. Dus roepen ze maar dat de concurrentie vervalst wordt. Wat eigenlijk contradictorisch is, want er was geen concurrentie. Hoe kan die dan vervalst worden?

Uber uber alles dus? Niet noodzakelijk. De Taxibedrijven hebben zeker ook een belangrijke rol te vervullen. Maar die rol kunnen ze alleen vervullen als ze zelf het spel eerlijk spelen, en niet continu appeleren aan politici en rechters met het onnozele begrip "concurrentievervalsing."